TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
Do you drink coffee?
Ivan Vasilev
Monthly: August 2019

Грешки тип 1 и 2 при A/B тестване

Реших да разгледам една доста интересна тема, а именно Error Type 1 and 2 в A/B testing. По подразбиране в статистическото хипотезно тестване нито един тест не е 100% точен: това е защото се разчита на вероятности в експеримента. Когато онлайн маркетолози и учени тестват хипотеза, и двете групи търсят […]