Ivan Vasilev

Китай вече е най-големият производител енергия от слънцето

Националния енергиен регулатор на страната обяви, че производството през 2016 се е удвоило в сравнение с миналата година и е достигнало 77.42 GW. С това Китай вече заема първо място в света по произведана слънчева енергия, но не и пропорционално разпределено на глава от населението (все пак те са повече от милиард и триста милиона).

За момента слънчевата енергия представлява минимална част от общото производство на електроенергия в страната, но са заявени нови 110GW до 2020. До 2030 са планирани общо 20 процента възобновяема енергия.

Не всяка страна може да се състезава с този растеж, разбира се. Дори да не се вземе под внимание многобройността, Китай вдига летвата значително. Създава се впечатление, че Щатите изостават в тази надпревара. Това се дължи на законите, които защитават индустрията на фосилните горива.

Category: Blog, Renewables

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.