TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
Ivan Vasilev

Пазарът на електромобили в Китай

Пазарът на автомобили в Китай е изключително динамичен. Само в Пекин в лотарията за право да притежаваш автомобил участват 2.7 милиона човека. Това означава, че за един регистрационен номер се борят 725 човека!

Категория: Електромобили

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.